Imatge corporativa

Les aplicacions de la imatge corporativa d'una institució o empresa als seus productes de comunicació permeten desenvolupar la marca i impulsar la creativitat per diferenciar-se de la competència.

En aquest cas, presentem carpetes d'usos diversos creades per als nostres clients.

Tornar al portfoli