Infografies i taules complexes

Les infografies són representacions visuals d'informació, de dades o coneixements; habitualment les imatges tracten d'imitar el món tridimensional. La finalitat és que els gràfics serveixin per explicar amb efectivitat entorns i processos.

Les taules complexes permeten visualitzar en una única imatge diversos continguts i recorreguts.

Tornar al portfoli