Joc presencial per a detecció de donants (serious game)

Estem en una UCI, hi ha vuit pacients hospitalitzats susceptibles de convertir-se en possibles donants... Mitjançant un joc de cartes magnètiques i guiats pel tutor, un grup d'estudiants ha de descobrir quins d'ells compleixen els requisits i quins no.

Aquest és un joc desenvolupat per EMPODaT, projecte europeu finançat per l’Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i inclòs dins de la Iniciativa Tempus de la Unió Europea.

Tornar al portfoli