Jocs de taula "coopetitius"

Els jocs de taula aporten especificitats que poden ser de gran utilitat en els processos formatius. Abans d'iniciar una acció formativa, presencial o virtual, reunir els participants al voltant d'una taula i testejar els coneixements previs d'una matèria ajuda a crear sinèrgies, complicitats i reforça el tracte personal entre estudiants.

En el cas dels jocs "coopetitius" (aquells que necessiten la col·laboració entre els jugadors per aconseguir un objectiu comú), es reforça el treball en equip, l'assumpció de rols i la consecució dels objectius.

En el joc presentat, s’hi tracta d'arribar al nivell d'excel·lència superant els nivells inicial i avançat prèviament.

Tornar al portfoli