Jocs online

La gamificació s'entén com l'ocupació de mecàniques de joc en entorns formatius amb la finalitat de potenciar la motivació, la concentració, l'esforç, la fidelització i altres valors positius comuns a la majoria dels jocs. Es tracta d'una nova i poderosa estratègia per influir i motivar grups de persones.

Una correcta implementació d'estratègies de gamificació aconsegueix que els treballadors d'una empresa, els estudiants d'una universitat i pràcticament qualsevol col·lectiu participin de manera dinàmica i proactiva en la seva formació.

Aquest joc en línia busca adquirir i avaluar coneixements i està destinat a tècnics en oficina de farmàcia.

Tornar al portfoli