LLIBRES PER A PROFESSORAT UNIVERSITARI, IRE

L’Institut de Recerca en Educació de la Universitat de Barcelona aspira a esdevenir un centre de referència a nivell nacional i internacional, promovent una aproximació interdisciplinar a les qüestions o temàtiques objecte d’estudi. Una interdisciplinarietat que ens ha de permetre abordar la recerca des d’una pluralitat de perspectives i superar així el tractament fragmentat dels problemes. 

Tornar al portfoli