Manuals científics

La constant evolució del coneixement, el tractament i la gestió en els entorns formatius mèdics impulsa les organitzacions especialitzades a publicar periòdicament noves actualitzacions dels seus manuals.

El Transplant Coordination Manual s'inscriu en aquesta dinàmica. En cada ocasió, hem dissenyat i maquetat el volum corresponent posant especial cura en el tractament de les imatges, els quadres explicatius i les taules.

Publiquem la versió impresa, la versió en PDF dinàmic i la versió en EPUB per a e-readers.

Tornar al portfoli