Moodle

En els programes de formació, cal conèixer-hi el nivell de continguts assimilats pels participants, el nombre d'estudiants que completen el curs, el nivell dels mateixos, etc .; en resum, avaluar la formació.

Moodle és una de les plataformes educatives més utilitzades internacionalment. Permet gestionar contingut i crear diversitat d'activitats com qüestionaris, enquestes, glossaris, blogs, wikis, etc. Disposa de nombroses eines de comunicació (correu intern, fòrums de debat, etc.).

Servim els nostres aplicatius empaquetats en SCORM per gestionar-los des de Moodle i aconseguir accedir a totes les seves eines d'avaluació.

Tornar al portfoli