Videoscribe, UCF

La tecnologia coneguda com VideoScribe és l'eina ideal per explicar de forma visual i amena processos, senzills o complexos, i les seves diferents fases.

L'usuari visualitza com els dibuixos es realitzen en directe la qual cosa crea una expectativa que atrapa l'espectador; pot incorporar veu en off i banda sonora.

Aquest vídeo, l'hem realitzat per a UCF, Unió Consorci i Formació.

Tornar al portfoli