Skip to content

Digital learning

Som especialistes en formació online

Disseny d’entorns formatius

Scorm

LMS

Storyline

Videoscribe

Materials interactius

EPUB

Gamificació

Tutorials

Animacions i vídeos

Tractament pedagògic

Elaboració de guions

Recursos multimèdia

Virtualització de continguts

Desenvolupem experiències formatives. Dissenyem i produïm continguts e-learning per a organitzacions, institucions i empreses. Ens encarreguem del disseny i la gestió, el tractament pedagògic, la correcció, l'elaboració de recursos digitals i la programació de cursos online.

Som experts en la virtualització de continguts educatius en múltiples formats digitals i per a tota mena de plataformes LMS.

Disseny d’entorns formatius

Scorm

LMS

Storyline

Videoscribe

Materials interactius

EPUB

Gamificació

Tutorials

Animacions i vídeos

Tractament pedagògic

Elaboració de guions

Recursos multimèdia

Virtualització de continguts

Alguns exemples
Alguns dels nostres clients